Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Thiers

Brugstraat 16

2960 Sint-Job-In-'t-Goor

Hoofdapotheker: Sonja Rombouts

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0687 035 756

Machtigingsnummer APB: 115002

Telefoonnummer: 03 636 07 15

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.