Trulicity 1,5mg Abacus Sol Inj Voorgevulde Pen 4

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.Als het alleen wordt gebruikt, is de aanbevolen dosering 0,75 mg eenmaal per week.Als het met andere geneesmiddelen tegen diabetes wordt gebruikt, is de aanbevolen dosering 1,5 mg eenmaal per week. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld als u 75 jaar of ouder bent, kan uw arts een aanvangsdosis van 0,75 mg per week aanbevelen.Elke pen bevat een wekelijkse dosis Trulicity (0,75 mg of 1,5 mg). Elke pen levert slechts één dosis af.U kunt uw pen op elk moment van de dag gebruiken, met of zonder voedsel. Zo mogelijk moet u het altijd op dezelfde dag van de week gebruiken. Als geheugensteun kunt u bij injecteren van uw eerste dosis de dag van de week aanvinken op de verpakking van uw pen of op een kalender.Trulicity wordt onder de huid (subcutane injectie) van uw buik of bovenbeen (dij) ingespoten. Als de injectie door iemand anders wordt gegeven, mag dit ook in de bovenarm.Als u wilt, kunt u elke week hetzelfde gebied op uw lichaam gebruiken. Zorg er wel voor dat u binnen dit gebied steeds een andere injectieplaats kiest.Als u Trulicity met een sulfonlylureumderivaat of insuline gebruikt, is het belangrijk dat u uw bloedsuiker regelmatig controleert, zoals u verteld is door uw arts, apotheker of verpleegkundige.Lees vóór u Trulicity gebruikt zorgvuldig de "Gebruikershandleiding" voor de pen.Heeft u te veel van dit middel gebruikt?Als u te veel van Trulicity heeft gebruikt, raadpleeg dan direct uw arts. Te veel Trulicity kan uw bloedsuiker te laag maken (hypoglykemie) waardoor u misselijk kunt worden of overgeven.Bent u vergeten dit middel te gebruiken?Als u vergeet een dosis te injecteren, en als het nog minstens 3 dagen duurt voor u de volgende dosis moet toedienen, injecteer dan uw dosis zo snel mogelijk. Injecteer uw volgende dosis op uw normale geplande dag.Als het minder dan 3 dagen duurt voor u de volgende dosis moet toedienen, sla deze dosis dan over en injecteer de volgende dosis op uw volgende geplande dag.Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.Zo nodig kunt u ook de dag van de week waarop u Trulicity injecteert veranderen, zolang er maar minstens 3 dagen sinds uw vorige dosis Trulicity zijn verstreken.Als u stopt met het gebruik van dit middelStop het gebruik van Trulicity niet zonder met uw arts te overleggen. Als u stopt met het gebruik vanTrulicity, kan uw bloedsuiker stijgen.Heeft u nog vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is dulaglutide.

  • Trulicity 0,75 mg: Elke voorgevulde pen bevat 0,75 mg dulaglutide in 0,5 ml oplossing.
  • Trulicity 1,5 mg: Elke voorgevulde pen bevat 1,5 mg dulaglutide in 0,5 ml oplossing.

De andere stoffen in dit middel zijn natriumcitraat (zie rubriek wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? onder "Trulicity bevat natriumcitraat" voor verdere informatie), watervrij citroenzuur, mannitol, polysorbaat 80 en water voor injectie.

Indicatie

Trulicity bevat een actieve stof die dulaglutide wordt genoemd en wordt gebruikt om de bloedsuiker (glucose) te verlagen bij volwassenen met diabetes mellitus type 2 en kan helpen om hartziekte te voorkomen.Diabetes type 2 is een aandoening waarbij uw lichaam niet genoeg insuline maakt, en de insuline die uw lichaam wel maakt niet zo goed werkt als zou moeten. Als dat gebeurt, hoopt de suiker (glucose) zich in het bloed op.Trulicity wordt gebruikt:

  • zonder andere geneesmiddelen als uw bloedsuiker met dieet en lichaamsbeweging alleen niet goed onder controle komt, en u geen metformine (een ander diabetes geneesmiddel) kunt gebruiken.
  • of samen met andere diabetes geneesmiddelen als deze niet genoeg zijn om uw bloedsuiker onder controle te houden.

Deze andere geneesmiddelen kunnen middelen zijn die u via de mond inneemt en/of insuline die per injectie wordt toegediend.Het is belangrijk om u te blijven houden aan het advies over dieet en lichaamsbeweging dat u heeft gekregen van uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
Details
CNK4235453
FabrikantenAbacus Medicine
Bijsluiter